Varukorg ()

Frakt
Att betala

Mina sidor

Varannan svensk kan tänka sig att handla vin online

Sprit- och Vinleverantörsföreningen släppte sin årliga rapport förra veckan. I den kan man bland annat läsa att varannan svensk kan tänka sig att handla vin på nätet och att hela 19% av de som e-handlat alkohol det senaste året valde Vinoteket. Kunderna är dessutom allt nöjdare. 

I den senaste rapporten från Sprit- och Vinleverantörsföreningen kan man läsa att varannan svensk kan tänka sig att handla vin på nätet, varav en stor del av andra aktörer än Systembolaget. Kunderna är dessutom mer nöjda än tidigare år, enligt studien. 

Mest näthandlar man i norra mellansverige - där har en tredjedel handlat alkohol på nätet de senaste 12 månaderna. I Stockholm är siffran en av fem.

Vinoteket & Winefinder på stark uppgång

I rapporten, som Sprit- & Vinleverantörsföreningen sammanställer varje år, går att läsa att Systembolaget fortsatt dominerar och att Vinoteket är stark tvåa. Hela 19% av de som e-handlat alkohol det senaste året valde Vinoteket. Winefinder ökade från 1% till 3% det senaste året. 

– Det är spännande läsning som inte bara visar att alltfler köper sitt vin online och att ännu fler kan tänka sig att göra det, men också att kundnöjdheten ökar, säger Anders Signell, vd på Vintjänsten, som äger Vinoteket och Winefinder.

Fler har erfarenhet av att handla vin på nätet av andra aktörer

Trots ökningen jämfört med fjolåret, når siffrorna  inte upp till resultaten från 2022. Dock var då antalet som kunde svara knappt hälften så många (146 jämfört med årets 332) vilket också tyder på att fler nu har erfarenhet av andra leverantörer än tidigare.

– Vi köper allt annat på nätet idag så vägen från offline till online även för vin bör inte vara särskilt lång. Efter att Högsta Domstolen förra sommarens fastslog lagligheten i att handla hos till exempel Winefinder och Vinoteket kan vi se hur allt fler hittar till våra butiker, menar Anders Signell. 

Många är fortfarande osäkra på om det är lagligt

Enligt rapporten från Sprit- & Vinleverantörsföreningen har andelen som inte kan tänka sig att handla från andra aktörer minskat i årets undersökning från drygt 31% till 23%. Dock är kunskapen fortfarande låg. Fler än var tionde (13 %) svarar att det inte är lagligt för andra aktörer än Systembolaget att sälja alkohol på nätet till svenska konsumenter. 

Utdrag ur rapporten:

Markant fler villiga att handla av andra aktörer 

 • Av dem som redan e-handlat alkoholhaltiga drycker, kan nästan varannan tänka sig att e-handla även från andra aktörer än Systembolaget. 

 • Andelen som inte kan tänka sig att handla från andra aktörer minskar i årets undersökning från drygt 31% till 23%.

 • Av de som inte idag handlar alkohol på nätet är det en majoritet som kan tänka sig göra det i framtiden. 

 • Andelen som enbart kan tänka sig handla från Systembolaget.se sjunker i årets undersökning.

Varannan kan tänka sig handla alkohol på nätet 

 • Av dem som idag inte handlar alkohol på nätet är det en majoritet som kan tänka sig göra det i framtiden. Andelen som enbart kan tänka sig handla från Systembolaget.se sjunker i årets undersökning.

Nöjdhet med andra leverantörer ökar i årets mätning

 • Andelen som är nöjda med andra aktörer ökar i år, efter en dipp i 2023 års mätning. 

 • I relation till Systembolaget.se är nöjdheten däremot något lägre. Andelen nöjda e-kunder är lägre på samtliga punkter förutom fraktpris och leveransfönster.

 • Totala nöjdheten med andra leverantörer än Systembolaget.se ökar i årets mätning efter ett tapp i 2023 års mätning. Särskilt ökar andra leverantörer vad gäller köpupplevelse och leveransfönster, där en signifikant uppgång kan ses från föregående år. 

 • Även om vi ser en ökning jämfört med fjolåret, når de inte upp till resultaten från 2022. Då var antalet som kunde svara knappt hälften så många (146 jämfört med årets 332) vilket också tyder på att fler nu har erfarenhet av andra leverantörer än tidigare.

Erfarna e-konsumenter mindre nöjda med Systembolaget 

 • De konsumenter som har erfarenhet av att handla från andra leverantörer är generellt mindre nöjda med Systembolaget.se. De är framförallt mindre nöjda med fraktpris och sortiment hos Systembolaget.se.

En av tio tror att e-handel av alkohol är olagligt 

 • Fler än var tionde (13 %) svarar att det inte är lagligt för andra aktörer än Systembolaget att sälja alkohol på nätet till svenska konsumenter. Det är fler unga (25-29 år) som svarar att det är olagligt än vad de äldre åldersgrupperna svarar. 

 • Osäkerheten är stor. En av fyra svarar vet ej på påståendet.

 • Bara 6 av 10 är säkra på att e-handeln är laglig

19% av dem som e-handlat alkohol det senaste året valde Vinoteket 

 • 71 % av boende i storstäderna har beställt från Systembolaget.se vilket är en lägre andel än övriga Sverige. Boende i storstäder handlar däremot från Vivino i en högre utsträckning än övriga Sverige. 

 • Andelen som handlat på Winefinder ökar, från en procent till tre. 

Läs hela rapporten här: 

En rapport för Sprit- och Vinleverantörsföreningen 
“E-handel av alkoholhaltiga drycker - konsumentbeteende idag och i framtiden”

Mer från Nyheter

Visa mer från Nyheter