• 100% nöjd kund-garanti 100% nöjd kund-garanti
 • Gratis hemleverans Gratis hemleverans
 • Trygg e-handel Trygg e-handel

INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE VINTJÄNSTEN

Vintjänsten 2004 ApS värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vintjänsten 2004 ApS ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Vintjänsten 2004 AB c/o Vintjänsten 2004, Sveavägen 168, 113 46 Stockholm.

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vintjänsten 2004 ApS samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp och handla hos oss, prenumerera på vårt nyhetsbrev, samt kontakta oss för service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av produkt/tjänst och fakturering
 • Möjliggöra kundservice
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post, sms samt på vinoteket.se
 • Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Vintjänsten 2004 ApS samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer.
 • Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Vintjänsten 2004 ApS utan sparas av vår samarbetspartner Klarna.
 • IP-adress och information om din användning av vinoteket.se
 • Mottagarens uppgifter: Namn, Adress och telefonnummer

  COOKIES

Vintjänsten 2004 ApS använder så kallade cookies för främst tre ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra din kundupplevelse.

Vintjänsten 2004 ApS kan inte garantera att ett köp går att genomföra samt att alla funktioner på sajten fungerar om du inte godkänner cookies.

Om du inte accepterar användning av cookies på sajten kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual).

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Vintjänsten 2004 ApS kan du avregistrera dig från utskick i våra nyhetsbrev.

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vintjänsten 2004 ApS hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Vintjänsten 2004 ApS kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom underleverantörer som Bring, Best Hemleverans och BudBee som levererar varorna till dig som konsument.

Vintjänsten 2004 ApS säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

DINA RÄTTIGHETER

REGISTERUTDRAG

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Vintjänsten 2004 ApS. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Vintjänsten 2004 ApS c/o Vintjänsten 2004, Att: Dataskyddsombud, Sveavägen 168, 113 46 Stockholm.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Vintjänsten 2004 ApS kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Vintjänsten 2004 ApS kan behandla dina personuppgifter om hur du använder vår webb, om vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, integration med våra nyhetsbrev och vilka event du anmält dig till, uppgifter om dina köp och information om ditt kontoinnehav används då för att ge dig relevant kommunikation och relevanta erbjudanden.

Du har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, inklusive ovanstående beskriven profilering. Detta gör du genom att kontakta oss.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vintjänsten 2004 ApS förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på våra hemsidor och/eller via e-post.

KONTAKTINFORMATION

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: kundservice@vinoteket.se tel 08-5070 23 94 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.