Integritetspolicy gällande Vinoteket.com ApS

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Vinoteket.com ApS ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Vinoteket.com ApS.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vinoteket.com ApS samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp och handla hos oss, prenumerera på vårt nyhetsbrev, samt kontakta oss för service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter?

Vinoteket.com ApS behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom:

 • Genomförande av köp
 • Leverans av produkt/tjänst
 • Beställning av transport för din räkning
 • Möjliggöra kundservice
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post och sms
 • Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vinoteket.com ApS samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Personnummer (då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer)
 • Kontokortsnummer (inga kortuppgifter lagras hos Vinoteket.com ApS utan sparas av vår samarbetspartner Klarna)
 • IP-adress och information om din användning av Vinoteket.com
 • Mottagarens uppgifter: Namn, Adress och telefonnummer

Cookies

Vinoteket.com ApS använder så kallade cookies för främst tre ändamål:

 • Webbanalys
 • Annonsering
 • Förbättrad kundupplevelse

Vinoteket.com ApS kan inte garantera att ett köp går att genomföra samt att alla funktioner på sajten fungerar om du inte godkänner cookies. Om du inte accepterar användning av cookies på sajten kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Vinoteket.com ApS kan du avregistrera dig från utskick i våra nyhetsbrev.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vinoteket.com ApS hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Vinoteket.com ApS kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, enbart underleverantörer och transportleverantörer som du valt som behöver dina uppgifter för att utföra den köpta tjänsten.

Vinoteket.com ApS säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Vinoteket.com ApS. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till Vinoteket.com ApS.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

Rättelse av dina personuppgifter

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Vinoteket.com ApS kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finns lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

Direktmarknadsföring & profilering

Vinoteket.com ApS kan behandla dina personuppgifter om hur du använder vår webb, om vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, integration med våra nyhetsbrev och vilka event du anmält dig till, uppgifter om dina köp och information om ditt kontoinnehav används då för att ge dig relevant kommunikation och relevanta erbjudanden.

Du har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, inklusive ovanstående beskriven profilering. Detta gör du genom att kontakta oss.

Ändring av integritetspolicy

Vinoteket.com ApS förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på våra hemsidor och/eller via e-post.

Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: kundservice@vinoteket.com, tel: 08-5070 23 94 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.