• 100% nöjd kund-garanti 100% nöjd kund-garanti
  • Gratis hemleverans Gratis hemleverans
  • Trygg e-handel Trygg e-handel

Fullständiga Villkor

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2014-03-11 och för samtliga kunder till Vintjänsten 2004 ApS. Dessa Allmänna Villkor ("Allmänna Villkor") utgör avtalsinnehåll mellan Dig ("Abonnenten") och Vintjänsten 2004 ApS, med adress Vintjänsten 2004 ApS, c/o 360 Law Firm, Gl Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, Danmark ("Vintjänsten"). Avtalet avser tecknande och utnyttjande av Vintjänsten olika Abonnemang ("Abonnemang") eller köp av enstaka låda, vilka beskrivs nedan. OBSERVERA! Du måste vara minst 20 år gammal för att få teckna medlemskap och handla vin via Vintjänsten. Överdriven konsumtion av alkohol kan vara skadlig.
1. Allmänt
1.1 Vintjänsten erbjuder privatpersoner som fyllt 20 år att via sin Webbplats ("Webbplatsen") och genom säljare (Vinrådgivare), köpa vin med leverans hem till dörren. 1.2 För att nyttja Vintjänstens service krävs ett medlemskap på någon av våra ”Webbplatser”. Medlemskapet är kostnadsfritt. Som medlem godkänner du att Vintjänsten genom sina webbplatser regelbundet skickar nyhetsbrev eller riktade erbjudande via e-post alternativt kontaktar dig via telefon. 1.3 Vintjänsten förbehåller sig rätten att fritt pröva rätten till medlemskap och tecknande av Abonnemang och äger rätt att neka medlemskap eller tecknande av Abonnemang. 1.4 Medlemskap och Abonnemang är personliga och kan inte överlåtas. Vintjänstens Abonnemang får endast användas för privat syfte.
2. Abonnemang (Se även 4.1-4.2 ”Villkor för tecknande av abonnemang”)
2.1. Vintjänsten erbjuder sina Medlemmar och andra privatpersoner olika typer Abonnemang, vilka preciseras nedan. Person som inte är Medlem och tecknar Abonnemang blir automatiskt Medlem i samband med tecknandet av Abonnemanget. 2.2 Medlemmar kan teckna ett Abonnemang med Vintjänsten där Medlemmen under abonnemangsperioden kommer att till ett förutbestämt pris köpa ett valfritt antal vinlådor, innehållandes det antal vinflaskor som Abonnenten valt vid första köp tillfället. 2.3 Vintjänsten förbehåller sig rätten att justera priserna på grund av förändrad lagstiftning, skattehöjningar moms alt. alkoholskatt i Sverige eller inom EU/ESS. Vintjänsten erbjuder från tid till annan ett antal alternativa Vinabonnemang, identifierade med namn och nummer, med viner av varierande karaktär. 2.4 Abonnenten väljer någon av de av Vintjänsten erbjudna prisnivåerna för sitt Vinabonnemang. Vilka viner respektive vinlåda innehåller framgår och finns tillgänglig via Webbplatsen, och kan inte påverkas av Abonnenten. Vintjänstens sommelier väljer ut innehållet i varje specifik vinlåda i enlighet med det av Abonnenten valda abonnemanget (prisnivå och blandning av vin ex. vitt/rött). Medlemmen anger med vilket tidsintervall vinlådorna ska levereras. 2.5 Alla abonnemang är utan bindningstid och gäller tillsvidare.
3 Köp av vin utan abonnemang
3.1 Vintjänsten erbjuder sina kunder en stor mängd olika viner till försäljning via sina olika webbplatser. Alla medlemmar kan välja viner utöver våra abonnemang och handla fritt i vinbutiken (Vinoteket.se) precis som på vilken e-handelsbutik som helst. Medlemmarna erbjuds i dessa fall att helt själva välja viner de vill beställa (som finns tillgängliga på våra webbplatser).
4 Beställning
4.1 En Abonnemangsbeskrivning rörande de närmare villkoren för ett specifikt Abonnemang mellan en Abonnent och Vintjänsten enligt av Abonnenten valda alternativ, skall tillställas Abonnenten vid tecknandet av ett Vinabonnemang. Av Abonnemangsbeskrivningen skall bland annat framgå: (a) Abonnentens namn och personnummer; (b) E-mailadress till abonnenten. (c) vid tecknande av Vinabonnemang, namn och artikelnummer på valt Vinabonnemang; (d) pris per leverans; (e) om fraktkostnad; (f) tidpunkt för leverans; (g) tidsintervall för framtida leveranser; (h) adress dit fakturan skickas (folkbokföringsadressen) (i) leveransadress; (j) betalningssätt; och (k) eventuell lagstadgad ångerrätt
5. Ingående av abonnemang
5.1 Abonnemang innebär att en medlem beställer minst en leverans av någon av våra Vinabonnemang. I tjänsten abonnemang ingår att medlemmen godkänner att Vintjänsten (Vinoteket.se) aviserar en ny vinlåda, med nya viner, enligt det tidsintervall medlemmen själv bestämt. Beställning sker via webbplatsen (Vinoteket.se) och/eller via telefon genom våra vinrådgivare. 5.2 Det kan förekomma avvikelser i abonnemang avseende vin som finns angivna på Webbplatsen men ej finns tillgängliga vid tidpunkten för abonnentens beställning eller leverans. Vintjänsten gör dock alltid sitt yttersta för att ersätta ett vin som är slut med ett likvärdigt eller bättre vin.
6. Datasäkerhet
6.1 Det är inte tillåtet att försöka kringgå Vintjänsten säkerhetsåtgärder eller använda Webbplatsen på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, försämra eller överbelasta Webbplatsen eller inkräkta på andra personers användning av Webbplatsen. 6.2 Det är inte tillåtet att försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datorsystem eller nätverk som omfattas av Webbplatsen eller att försöka tillgodogöra sig material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller tillhandahållits genom Webbplatsen. 6.3 Brottsliga handlingar såsom dataintrång kommer att beivras.
7. Betalningsmetoder
7.1 Samtliga beställningar hos Vintjänsten 2004 ApS hanteras och administreras av Klarna AB (Klarnas villkor). Samtliga betalmetoder vissas i kassan. Fakturan skickas via e-post. Fakturan skickas till kunden i samband med att aktuell vinleverans skeppas från Vintjänstens lager i Danmark. Fakturan betalas av kunden enligt förfallodatum som är angivet på fakturan, normalt 14 dagar efter faktureringsdatum. Kunden är personligen ansvarig för att denne angett korrekt e-postadress i samband med tecknade av abonnemang eller köp av vinlåda. Vid utebliven likvid debiteras påminnelseavgift upp till 60,00 SEK, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 24,00 %. Visst icke betalning mottagits efter påminnelse skickats övergår ärendet till inkasso, och inkassokrav skickas med en avgift på 180,00 SEK.För ytterligare information hänvisar vi till klarnas villkor: Klarnas villkor 7.2 Vid kortbetalning dras pengar direkt vid köptillfället. 7.3 Vintjänsten 2004 ApS uppfyller kraven för PCI DSS.
8. Priser och avgifter
8.1 Alla priser på Webbplatsen är angivna inklusive samtliga skatter och tullar. 8.2 Kund som tecknat ett abonnemang är betalningsansvarig för samtliga debiteringar som utgår enligt dessa Allmänna Villkor. 8.3 Priset för respektive vinlåda, som ingår i ett Vinabonnemang, är fast under abonnemangsperioden enligt av kunden valt alternativ. Priset framgår av den information som från tid till annan finns tillgänglig på Webbplatsen samt relevant Abonnemangsbeskrivning. (Se punkt 2.2) 8.4 För leverans, som ingår i ett Abonnemang eller vid enstaka köp tillkommer ingen leveransavgift eller fakturaavgift.
9. Leverans
9.1 Hemleverans/leverans sker direkt till kundens angivna leveransadress. Vår leverantör ansvarar för att kontakta kunden för att boka leveranstid, om inte leveranstid av kunden valts redan vid beställning. Denna kontakt sker inom 1-5 vardagar inom tätort och i övriga Sverige inom 5-10 vardagar efter att beställningen gjorts. Vår leverantör kontaktar kunden per telefon/sms och bokar en leveranstid som passar. Det är kundens ansvar att se till att Vintjänsten har korrekt mobiltelefonnummer eller annat telefonnummer som gäller dagtid. Leveransen sker på vardagar mellan 08:00 och 22:00 i de större städerna (med vissa undantag). I glesbygder kan leverans på kvällen vanligen inte erbjudas. Observera att det är upp till transportören att föreslå tid för leverans och att tidsförslaget kommer att bestå av ett intervall om 4 timmar (exempelvis 08:00-12:00). Vid eventuella förseningar kontaktas mottagaren per telefon på förhand. 9.2 Vid leverans krävs det ett mottagandebevis som undertecknas av en person som är minst 20 år fyllda och kan uppvisa godkänd legitimation. 9.3 Om leverans enligt punkten 9.1 misslyckas på grund av (I) att någon behörig mottagare inte finns tillgänglig på leveransadressen vid leveranstillfället, (II) att undertecknande av erforderligt mottagandebevis enligt punkten 9.2 ej erhålls eller (III) annan omständighet som inte beror på Vintjänsten, ansvarar kunden ensidigt att arrangera en återleverans. Kostnaden som uppstår i sådant fall tillkommer Abonnenten. 9.4 Kunden är skyldig att ersätta samtliga kostnader som uppkommer för Vintjänsten i samband med att leverans ej kan genomföras. 9.6 Visst Vintjänsten inte kan åtgärda felet inom skälig tid har konsument rätt att häva köpet.
10. Varornas egenskaper och kvalitet
10.1 Vinlådor, som ingår i ett Vinabonnemang, skall innehålla vinprodukter av den karaktär som kunden valt vid tecknandet av Vinabonnemanget. Vinlådorna skall vidare innehålla det antal vinflaskor som kunden valt vid tecknandet av Vinabonnemanget. Vanligtvis består en vinlåda enbart av 75cl buteljer, men det förekommer även vinlådor innehållandes vinflaskor med annan volym. 10.2 Vintjänsten förbehåller sig rätten att ensidigt ändra innehållet i en vinlåda i förhållande till informationen på Webbplatsen om någon vinprodukt inte finns tillgänglig. Vintjänsten skall i dessa fall ersätta de vinprodukter som saknas med likvärdiga vinprodukter, av minst samma saluvärde samt informera kund.
11. Reklamation och Säljarens ansvar
11.1 Kund som erhåller vinprodukter som av kunden uppfattas vara defekta eller otjänliga för förtäring skall snarast efter upptäckt anmäla detta till Vintjänsten. Kunden skall vid kontakten med Vintjänsten ange vad felet eller defekten består i samt namnet på det vin defekten gäller. 11.2 Vintjänsten skall efter det att anmälan har gjorts enligt punkten 11.1 avgöra om de felanmälda vinprodukterna skall returneras till Vintjänsten för kvalitetskontroll. 11.3 Om Vintjänsten beslutar sig för att inte utföra kvalitetskontroll enligt punkten 11.2, skall Vintjänsten i eget val och på egen bekostnad ersätta de defekta vinprodukterna genom återbetalning av motsvarande värde. Detta i enlighet med reklamationsrätten. Efter godkänd reklamation blir kunden återbetald inom 14 dagar. 11.4 Om Vintjänsten beslutar sig för att utföra kvalitetskontroll enligt punkten 11.2, skall kunden på egen bekostnad returnera varorna till Vintjänsten. Visar det sig, efter genomförd kvalitetskontroll, att varorna är defekta eller otjänliga för förtäring skall Vintjänsten i eget val och på egen bekostnad ersätta de defekta vinprodukterna genom återbetalning till kunden vad denne har erlagt för de defekta vinprodukterna samt erlagd leveranskostnad.11.5 Varor kan ej reklameras efter av oss angiven förbrukningsperiod. Förbrukningsperiod bifogas i orderbekräftelse, samt på hemsida vid beställningstillfälle.
12. Administrativa åtgärder - skatter m.m.
12.1 Vintjänsten erlägger alla skatter samt eventuella tullkostnader som uppkommer i samband med leverans av vinprodukterna till kund. Vintjänsten utför vidare de administrativa åtgärder som är nödvändiga för att utföra erläggande av sådana skatter och tullkostnader. Alla priser är inklusive förekommande tullar och skatter, och Vintjänstens hantering därav. 12.2 Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor godkänner kunden att Vintjänsten genomför de administrativa åtgärder som behövs för att vinprodukterna skall levereras till kund, och som kund enligt gällande eller framtida lagstiftning är skyldig att genomföra. Vintjänsten har således rätt att företräda kunden vid exempelvis eventuell betalning av alkoholskatt samt förskottsinbetalning för sådan skatt. 12.3 För det fallet att Vintjänstens åtgärder enligt punkten 12.1 inte godkänns av den berörda myndigheten, är kunden skyldig att utföra de av myndigheten meddelade åtgärderna som är nödvändiga för att vinprodukterna skall kunna levereras till kund. 12.4 Vintjänsten skall i de fall som avses i punkt 12.3 tillse att kunden inte behöver erlägga någon avgift eller påförs någon extrakostnad för införseln av vinprodukterna. 12.5 Vintjänsten ansvarar inte för åtaganden som Vintjänsten har gentemot kunden vilka ej kan genomföras på grund av att den nuvarande rättsliga regleringen rörande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EU frångås genom framtida lagstiftning, domstols- och/eller myndighetsbeslut.
13. Ångerrätt
13.1 Kund som tecknat abonnemang eller köpt vin via Vintjänstens webbplats och/eller har blivit uppringd av vinrådgivare från Vintjänsten har laglig rätt att ångra sig och häva ett abonnemang eller köp inom 14 dagar i enlighet med Distans & Hemförsäljningslagen. Vid ånger krävs att kunden återlämnar produkten i ursprungligt skick, det vill säga samtliga flaskor är oöppnade samt i originalförpackning. Kunden är skyldig att returnera vinet på egen bekostnad till Vintjänsten. Efter mottagen retur blir Medlem återbetald inom 14 dagar från det att Vintjänsten mottagit reklamation eller avbokning. Återbetalning sker på samma betalningssätt som vid köpet. 13.3 Om kunden önskar nyttja sin ångerrätt enligt dessa Allmänna Villkor skall kunden kontakta Vintjänsten. Kontaktuppgifter finns angivna i punkten 19.1.
14. Förändring av villkor
14.1 Vintjänsten förbehåller sig rätten att förändra villkor och priser genom meddelande på Webbsidan. Sådan förändring kommer dock inte påverka villkoren för redan ingångna abonnemangsavtal, med undantag för punkt 2.2. 14.2 Vintjänsten förbehåller sig rätten att ändra villkoren för redan ingångna abonnemangsavtal på grund av att den nuvarande rättsliga regleringen rörande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EU och EES frångås genom framtida lagstiftning, domstols- och/eller myndighetsbeslut, eller andra myndighetsåtgärder såsom förändring av skattesatser eller dylikt.
15. Personuppgifter
15.1 Vintjänsten behandlar personuppgifter om kunden i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera Vintjänstens Abonnemang och Övriga Tjänster. 15.2 Vintjänsten äger också rätt att överlåta personuppgifter rörande kundens till Vintjänstens samarbetspartner i syfte att dessa skall kunna tillhandahålla information och marknadsföring till kunden. 15.3 Kund är vidare skyldig att ta del av Vintjänsten fullständiga personuppgiftspolicy som anger villkoren för hur Vintjänsten behandlar kundens personuppgifter. 15.4 Personuppgifterna behandlas av Vintjänsten endast för de ovan angivna ändamålen. Den registrerade har, bland annat enligt GDPR (General Data Protection Regulation), vissa rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, till exempel rätt att få information om behandling av uppgifter samt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter. Kund, som har tagit del av information om behandlingen, lämnar därmed sitt samtycke till att personuppgifter om kunden behandlas enligt ovan.
16. Ansvarsbegränsningar
16.1 Vintjänsten garanterar inte att de vinprodukter och Abonnemang som från tid till annan finns angivna på Webbplatsen finns tillgängliga. Vintjänsten lämnar vidare inga garantier beträffande innehåll, information och uppgifter som tillhandahålls via Webbplatsen. Vintjänsten reserverar sig för tryckfel avseende pris eller andra villkor för de produkter och Abonnemang som marknadsförs på Webbplatsen. Priser kan justeras allt eftersom kunden lägger varor i kassan eller att priserna inte är uppdaterade på produktsidan. Det är priset i kassan som gäller. På Webbplatsen kan det förekomma länkar till Vintjänstens samarbetspartners webbplatser och hemsidor. Vintjänsten ansvarar inte för innehållet på eller överföringar från dessa webbplatser eller att dessa webbplatser fungerar. Kunden ansvarar själv för att denne använder samarbetspartnernas webbplatser i enlighet med för dem tillämpliga villkor. 16.2 Vintjänsten svarar inte under några omständigheter för förlust av data, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt skada orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Vintjänsten Webbplats. 16.3 Såvitt annat inte följer av tvingande lagstiftning ansvarar Vintjänsten aldrig för indirekta skador vilka orsakats av Vintjänsten. 16.4 Vintjänsten med dess underleverantörer skall vara befriade från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av en viss skyldighet enligt dessa Allmänna Villkor förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat förutse. Följande omständigheter utgör en exemplifiering av sådan befrielsegrundande omständighet: Arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, krig, mobilisering, valutarestriktioner, lagändringar, domstols- eller myndighetsbeslut rörande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EG, uppror, upplopp eller allmän varuknapphet. 16.5 Punkten 16.4 gäller även då underleverantör eller annan med vilken Vintjänsten samarbetar förhindras att fullgöra sina skyldigheter på grund av sådana omständigheter som anges i punkten 16.4. 16.6 Viner innehåller alkohol. Överdriven konsumtion kan vara skadligt. Vintjänsten svarar inte för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma till följd av konsumtion av viner.
17. Kontraktsbrott
17.1 Vintjänsten har även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om andra parten visat klara tecken på obestånd.
18. Lagval och tvister
18.1 Tvist rörande tillämpning och tolkning av dessa villkor samt användningen av Abonnemang och Övriga Tjänster skall avgöras av svensk domstol.
19. Vintjänsten kontaktuppgifter m.m.
19.1 Abonnenten kan kontakta Vintjänsten antingen genom e-postmeddelande som skickas till kundservice@vinoteket.se eller genom brev ställt till följande adress:

Vintjänsten 2004 ApS
c/o 360 Law Firm
Gl Kongevej 60
1850 Frederiksberg C
DANMARK

Vintjänsten 2004 ApS.
Org. nr: DK34901031

Överdriven konsumtion av alkohol kan vara skadlig.